Hem » BYGGKLÄDER » Varselkläder

Varselkläder

Varselkläder har en otroligt viktig funktion, att skydda personer som arbetar nära vägen. Varselkläders uppgift är därför att synliggöra personer med hjälp av bland annat reflekterande material eller fluorescerande varselmaterial. Dagtid behöver man som exempelvis vägarbetare använda varselkläder och dessa plagg är tillverkade av ett annat material, så kallat fluorescerande material. När det är mörkt ute behövs reflekterande plagg, som reflexer. De olika materialen hos varselkläder gör att personal är synlig oavsett om det är ljust eller mörkt ute. Dock är det väldigt viktigt att man håller fluorescerande material rena, alternativt byter ut dem efter en tids användning. Detta eftersom materialet med tiden syns mindre och mindre.
VARSEL KLASS 1 OCH 2
När man pratar om varselkläder pratar man även om olika klasser. Det finns nämligen tre olika klasser, dessa är certifierade för olika ändamål. De tre klasserna kan beskrivas så här:
Klass 1: lägsta klassen av varselkläder och har en fluorescerande yta på minst 0,14m² och reflexytan ska vara minst 0,1m².
Klass 2: här måste varselkläderna vara täckta av fluorescerande yta på minst 0,5m² och reflexytan på plaggen ska vara minst 0,13m².
Klass 3: Detta är den högsta klassen av varselkläder och här är kraven minst 0,8 m² i fluorescerande yta och reflex på minst 0,2m².

Läs mer
Varselkläder